Onze ‘groene’ drukker

Een fijn bedrijf met oog voor zijn medewerkers

In dit blog vertellen we je meer over de drukkerij waarmee we samenwerken en waar we superblij mee zijn!

Groen?

Steeds meer drukkers profileren zich als groene drukkerij. Ze denken na over hun stroomvoorziening, waterverbruik, papierrecycling en de schadelijkheid van hun drukinkten. Zo ook die van ons, en dat is hartstikke mooi. Onze drukker profileert zich een beetje, maar niet heel nadrukkelijk als groene drukker. Toch hebben we prima redenen om met hen samen te werken. Dat leggen we even uit.

Aan tafel

We spraken uitgebreid om onze visies op duurzaam drukwerk met elkaar te vergelijken. Wij legden uit waarom we bepaalde ontwerpkeuzes maken en dat we het belangrijk vinden dat in het technische stuk over duurzaamheid meegedacht wordt. Zij voegden toe welke afwegingen zij maken om zo duurzaam mogelijk te werken. Dat zit 'm deels natuurlijk in het gebruik van zonnepanelen en gerecycled papier, maar net zo goed in hoe een bedrijf met zijn personeel omgaat. Onze ideeën over deze thema's sloten gelukkig prima op elkaar aan!

Groen!

Die drukker van ons is gewoon lekker bezig, want ze:

  • ....gebruiken toners en inkten die voldoen aan alle milieunormen;
  • ...verlaagden sinds 2020 hun gasverbruik met 95% en hun elektriciteitsverbruik met 40%;
  • ...plaatsten lichtkoepels op het dak, waardoor ze het gebruik van kunstmatig licht nog verder terugdringen;
  • ...hergebruiken de restwarmte van de persen;
  • ...doen ze wat ze kunnen om papierverspilling tegen te gaan;
  • ...namen, naast wat ze al hadden op dat gebied, speciaal voor ons onze collectie met 100%-gerecyclede papiersoorten in het assortiment op;
  • ...willen in 2024 CO2 neutraal produceren en het resterende deel van hun CO2-footprint aantoonbaar compenseren.

Hollandse nuchterheid

Bovendien merken we dat voor hen, net als voor ons, duurzaamheid niet iets is wat je er een beetje bij doet. Een écht groen bedrijf vindt het leuk om voorloper te zijn en net iets meer te doen dan strikt noodzakelijk is om toekomstbestendig te zijn. Maar bovenal beschikken de mensen die er werken over Hollandse nuchterheid en directheid. Ja is ja en nee is nee. En dat is heel fijn samenwerken!